พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก์ทิโย

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก์ทิโย

พระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก์ทิโยพระธาตุอินทร์แขวน หรือ ไจก์ทิโย ไหว้พระประเทศพม่า เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ทั้งคน

เมียนมาร์เอง รวมทั้ง นักท่องเที่ยวนิยมมาขอพร ซึ่งก็คือ พระบรม

ธาตุ อินทร์ ห้อย ที่เมืองไจ ก์ โถ่ ตั้งอยู่ บน ยอดดอย พวงลวง

เหนือ ระดับน้ำทะเล กว่า 3,615 ฟุต โดย จุดแข็ง ของ พระบรม

สารีริกธาตุ อินทร์ ห้อย ก็คือ เป็น หิน สี ทองคำ ขนาดใหญ่ 5.5

เมตร ตั้ง สูงเด่น อยู่ บน ผา ชั้น แบบ หมั่นๆ อย่างกับ ท้าแรงโน้ม

ถ่วง โลก เลย ล่ะ จ้ะ โดยเหตุนี้ ก็เลย ทำให้ พระบรมสารีริกธาตุ

อินทร์ห้อย แปลงเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ จะต้องไป สักกา

ระบุชา ให้ได้! ทั้งยัง ยัง เป็น พระบรมธาตุปี๋จอ คน ก่าเนิด ปีนี้ จะ

ต้อง ไม่ พลาด ไป สักการะบูชา นะคะ

ความเลื่อมใส : ชาว ประเทศพม่า และก็ ชาว มอญ เช้าใจกันว่า ผู้

ใด ที่มา มโน การ พระบรมธาตุ ที่ นี้ จะได้ บุญกุศล เท่ากัน กับ การ

นมัสการ เจดีย์ จุฬา มณี บน สรวงสวรรค์ (เจดีย์ บน สรวงสวรรค์

ชั้นดาวดึงส์ ที่ ใส่ พระ จุฬา พระ ผมจุก รวมทั้งพระเขี้ยวแก้ว ของ

พระวัว โคลน พระพุทธเจ้า ) แล้วก็ยัง มีความเชื่ออีก ว่า ถ้าเกิด

ได้มา นมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ อินทร์ ห้อยครบ 3 ครั้ง คน ผู้

นั้น จะ เจอ แต่ว่าความสบายความก้าวหน้า ใน ชีวิต พร้อมด้วย

ขอพร อะไร ก็ จะ สมประสงค์ ทุกสิ่งทุกอย่าง อีกด้วย โอเคเลย มั้ย

ล่ะ

กิจกรรม ด้านในวัด : นั่งสมาธิ สวดมนต์ไหว้พระได้ อีกทั้ง ใน

แล้วก็บริเวณรอบๆ ตัวพระธาตุ ได้ ตลอดทั้งคืน และก็ตอนตี 5

สามารถไป มอบ ข้าว พระพุทธ ซึ่ง ของกิน ก็ จะมีขาย อยู่ รอบ

รอบๆ วัด จ้ะ ส่วน การปิดทอง ที่ องค์ พระบรมสารีริกธาตุ สามารถ

เข้าไป ได้ เพียงแค่เพศชาย แค่นั้น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น