พุกาม มัณฑะเลย์

พุกาม มัณฑะเลย์ พุกาม ตั้งอยู่ในเขตมัณฑะเลย์ เคยเป็นที่ตั้งอาณาจักรโบราณพุกาม (พ.ศ. 1587 – พ.ศ. 1830) เป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์ของเมียนมาร์ ซึ่งปัจจุบัน มัณฑะเลย์ นั้นเป็นเมืองใหญ่อันดับ 2 ของเมียนมาร์ และถือเป็นเมืองหลวงสุดท้ายของระบอบกษัตริย์ก่อนที่จะถูกยึดครองโดยอังกฤษค่ะ ไฮไลท์ที่น่าไปเที่ยวมากๆ ก็คือ ทะเลเจดีย์กว่า 4,000 องค์ในอดีต จนได้รับขนานนามว่า ดินแดนแห่งเจดีย์สี่พันองค์บ้านนาคูหา ที่เที่ยวแพร่

พุกาม มัณฑะเลย์

เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์

เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์

เมืองพุกามเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 4,000 องค์ จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศได้เป็นอย่างดี คนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อารยธรรมของประเทศ

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังมัณฑะเลย์

พระราชวังไม้สักที่เคยขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดในเอเชีย แต่พระราชวังเดิมนั้นถูกไฟเผาไหม้จนเหลือแต่ฐานในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ตัวพระราชวังในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาใหม่บนพื้นที่เดิม โดยได้มีการสร้างให้เหมือนของเดิมมากที่สุด และมีการจำลองรูปปั้นของกษัตริย์ และพระมเหสีในอดีต แม้จะมีความใหญ่โตโอ่อ่าไม่แพ้ของเดิม แต่ด้อยในเรื่องความวิจิตรงดงามแบบพระราชวังเดิมในอดีต

มัณฑะเลย์ฮิลล์

มัณฑะเลย์ฮิลล์

ภูเขาศักดิ์สิทธิ์กลางใจเมืองที่ชาวเมียนมาร์เชื่อกันว่าครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้ทรงเสด็จมาโปรดสัตว์ ณ ภูเขาแห่งนี้ ในบริเวณมัณฑะเลย์มีรูปปั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สักการะอยู่หลายแห่งตั้งแต่เชิงเขาขึ้นไป เช่น วิหารบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ในบริเวณทางขึ้นเขา พระพุทธรูป “ชเวยัตดอร์” หรือพระพุทธรูปปางพยากรณ์ปิดทองขนาดใหญ่สององค์

และบริเวณยอดเขามีพระวิหาร “ซูตองพญา” ซึ่งภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสี่ทิศ อันได้แก่ พระกกุสันโธ พระโกนาคมน์ พระกัสสป และพระสมณโคดม ในบริเวณยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวสวยงามชั้นเยี่ยม ทั้งนี้ได้มีการก่อสร้างบันได 7292 ขั้นสำหรับการเดินขึ้นไปด้านบนของภูเขาให้สะดวกยิ่งขึ้นเสือ มังกร

การเดินทางมาเที่ยวมัณฑะเลย์

เครื่องบิน (สายการบินแอร์เอเชีย, สายการบินบางกอกแอร์เวย์) จากกรุงเทพฯ หากจองตั๋วล่วงหน้าจะได้ราคาที่ถูกกว่า ต่อรถจากสนามบินมัณฑะเลย์เข้าเมืองซึ่งห่าง 35 กิโลเมตร ใช้เวลา 45 นาที มีรถแท็กซี่ เหมา 15 USD หากแชร์กับคนอื่น 5 USD ต่อคน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น