วัดเจ้าอาม วัดดัง ฝั่งธน

วัดเจ้าอาม วัดดัง ฝั่งธน ตั้งอยู่ริมถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย ที่นี่เป็นวัดเก่าแก่ ที่มีอายุถึง 200 ปีกว่า โดยสร้างขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรุงธนบุรี เป็นราชธานี ค่ะ วัดเจ้าอาม เป็นอีกวัดที่มีความน่าสนใจในแง่ของประวัติศาสตร์ไม่น้อยไปกว่าวัดอื่นๆ เนื่องจาก เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงให้สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้แก่ พระสนมเอก

แม้แต่เดิม วัดเจ้าอามจะมีการชำรุดทรุดโทรมไป แต่ในปัจจุบันมีการก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์ต่างๆ ภายในวัดที่ชำรุดให้มีความสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติเป็นพระราชอนุสรณ์แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระองค์ได้ทรงสร้างวัดเจ้าอามนี้ขึ้นนั่นเองอาโอกิกาฮาระ Aokigahara

ภายในพระอุโบสถวัดเจ้าอามนั้น ประดิษฐานพระประธาน เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยโลหะ เป็นพระพุทธรูปสมัยอู่ทองที่งดงามค่ะ และยังมี วิหารหลวงพ่อโต ที่ภายในวัด ที่ประชาชน และนักท่องเที่ยวต่างมากราบไหว้สักการะ และแน่นอนว่า สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของวัดเจ้าอามก็คือ พระปรางค์วัดเจ้าอาม ซึ่งประดิษฐาน พระบรมสารีริกธาตุ ไว้

ประวัติ วัดเจ้าอาม

ประวัติ วัดเจ้าอาม

วัดเจ้าอาม เป็นวัดที่ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงสร้างขึ้น ในปี พ.ศ.2322 สมัยกรุงธนบุรีเป็นราชธานีเพื่ออุทิศพระราชกุศลให้กับ พระสนมอาม หรือ เจ้าอาม ที่ถูกพระองค์สั่งให้ประหารชีวิตด้วยเข้าใจผิดว่ามีการคบชู้สู่ชาย และในพระราชพงศาวดาร ยังกล่าวอีกว่า ได้ทรงสร้างปรางค์ใหญ่ไว้องค์หนึ่ง เพื่อนำอัฐิของมเหสีอามมาบรรจุไว้เพื่อเป็นพระราชอนุสรณ์ด้วยufa

แต่การก่อสร้างยังไม่สมบูรณ์ เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินได้เสด็จไปปราบปรามชุมนุมข้าศึกต่างๆ เป็นระยะเวลายาวนานถึง 3 ปี ทำให้การก่อสร้างวัดจึงหยุดชะงัก ต่อมาระยะหลัง ชาวบ้านได้ช่วยกันก่อสร้างวัดเพิ่มเติม แต่เนื่องจากสิ่งก่อสร้างต่างๆ ในวัดได้ก่อสร้างมาเป็นเวลานานปี และขาดการบูรณปฏิสังขรณ์ จึงได้ชำรุดทรุดโทรมผุพังไปนั่นเอง

ต่อมาใน พ.ศ. 2512 สมัย จอมพลประภาส จารุเสถียร ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้นำกลองขนาดใหญ่มาถวายที่วัดเจ้าอาม พร้อมทั้งนำ ต้นศรีมหาโพธิ์ และ ต้นสาระ ที่เอกอัครราชทูตแห่งอินเดีย นำมาจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มาปลูกที่วัดเจ้าอามแห่งนี้ และได้ปฏิสังขรณ์พระปรางค์ ทาสีพระปรางค์องค์ขาวทั้งองค์ และได้อัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ จากเชียงใหม่มาประดิษฐานไว้ที่ปรางค์ส่วนยอด แต่ด้วยเหตุการณ์ทางการเมือง ทำให้การก่อสร้างบูรณปฏิสังขรณ์วัดได้ยกเลิกไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น